Core Temp Portable 1.13 ฟรีโปรแกรมเช็คอุณหภูมิ CPU แบบเจาะลึกทุก Core พกใส่ flash drive ไปใช้ได้ทุกที่

 
 
 

 


ขนาด : 382 KB
Website :https://www.alcpu.com/CoreTemp/
OS : Windows 7-10

คอมพิวเตอร์ที่มีอาการ Restart  เอง,ค้าง หรือดับบ่อย ๆ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนของ CPU  ที่สูงเกินไป แต่ในบางครั้งเราก็ไม่รู้ปัญหานี้เพราะไม่ค่อยมีโปรแรกมสำหรับเช็คความร้อน CPU แบบละเอียดให้ใช้กันมากนัก วันนี้เราเลยขอนำเสนอโปรแกรมสำหรับเช็คความร้อน CPU แบบละเอียดมาแนะนำกันครับ

Core Temp Portable 1.13

 

เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้สามารถเช็คความร้อน CPU ได้แบบละเอียดโดยเจาะบอกข้อมูลทุกแกน โดยดึงเอาข้อมูลวัดอุณหภูมิจาก เซ็นเซอร์บนเมนบอร์ด มาแสดงผลให้ดูแบบ Realtime ได้ค่าความถูกต้องท่ี่แม่นยำมากที่สุดนอกจกาแสดงความร้อนแล้วยังสามารถแสดง สถานะการทำงานของเครือ่งได้อีก้ดวย นับเป็นอีกหนึ่งโปรแรกมเช็คความร้อนที่ดีและฟรี ที่มีติดเครื่องไว้ไม่เสียหายครับ