360 Total Security Essential 8.8 ฟรีโปรแกรมปกป้องคอมพิวเตอร์จากมัลแวร์แบบครบวงจร

 
 
 ขนาด : 60 MB
Website : https://www.360totalsecurity.com/en/features/360-total-security-essential/
OS : windows 7-10

หากคุณกำลังมองหาโปรแรกมสำหรับปกป้องคอมพิวเตอร์จากอันตรายทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส,หนอน,โทรจัน และมัลแวร์อื่น ๆ คุณคงจะต้องติดตั้งโปรแรกมประเภท Security  หลายตัวมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นแอนตี้ไวรัส,แอนตี้มัลแวร์ ,แอนตี้รูทคิท  ทำให้เครื่องเสียพลังงานและหน่วยความจำไปกับโปรแรกมเหล่านี้ มากมาย และอาจทำให้การทำงานของเครือ่งไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรแต่วันนี้เรามีโปรแรกมสำรหับปกป้องคอมพวิตเอร์แบบครบวงจรในตัวเดียวมาแนะนำกันครับ

360 Total Security Essential 8.8

360 Total Security Essential 8.8 เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจาก Engine ของ  Antiviurs ชื่อดังอย่ง Bitdefender  มันถูกพัฒนาให้สามารถ ตรวจสอบมัลแวร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไวรัส สปายแวร์,หนอน,โทรจัน  และอื่ นๆ ในการทำงานแบบ Real time ที่จะปกป้องระบบตลอดเวลาที่มีโปรแกรมที่ทำงานผิดปกติหรือมีลักษณะเป้็นไวรัสกำลังทำงานอยู่และจะทำการ บล็อคและแจ้งเตือนผู้ใช้ทันที   ช่วยให้คุณไม่ต้องติดตั้งดปรแกรมประเภทป้องกันมัลแวร์ทีละหลาย ๆ ตัวครับ