Files Terminator Free 2.7 ฟรีโปรแกรมลบไฟล์และโฟลเดอรืทิ้งแบบไม่เหลือซาก กู้คืนไมไ่ด้

 
 
 ขนาด :3.11 MB
Websiter :
OS : windows 7-10

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความลับในคอมพิวเตอร์เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเอกสารลับ ที่จะให้คนอื่นรู้เห็นไม่ได้ หลังจากการใช้งานเสร็จแล้วต้องรีบลบทิ้งทันที ซึ่งก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าการลบอย่างเดียวนั้นมันไม่เพียงพอ ที่จะทำลายไฟล์เหล่านั้นออกไปได้ เพราะโปรแรกมกู้ไฟล์สมัยนี้มันสุดแสนจะฉลาดล้ำมาก ๆ หากคุณต้องการจะลบไฟล์โดยถาวร จะต้องใช้โปรแกรมช่วยครับและวันนี้เราก็มีโปรแกรมนั้นมาแนะนำกัน

Files Terminator Free 2.7

Files Terminator Free 2.7   ฟรีโปรแกรมลบไฟล์และโฟลเดอร์แบบไร้ทางกู้คืยโดยใช้เทคนิคการเขียนไฟล์ซ้ำ ๆ ลงไปบนตำแหน่งเดิม ๆ ของไฟล์ที่ต้องการจะลบ ซึ่งส่งผลให้โปรแกรมที่ใช้กู้ไฟล์นั้น ไม่สามารถกู้ไฟล์ ที่ต้องการขึ้นมาได้ แต่กลับจะได้แค่เพียงไฟล์ขยะที่โปรแรกมนี้เขียนทับลงไป เท่านั้น ช่วยให้ข้อมูลความลับของคุณยังคงปลอดภัยอยู่ เหมือนเดิม  แต่ก็ต้องระวัง เช็คให้ดีว่าไม่ต้องการใช้แล้วจริง ๆ นะ ไม่อย่างนั้นละยุ่งเลยทีเดียว