Complete Internet Repair 5.2 ฟรีโปรแรกมแก้งปัญหา เกี่ยวกับ Network และ Internet

 
 
 ขนาด : 2.99 MB
Website :
OS : windows 7 

เคยมั๊ยเปิดคอมขึ้นมา อ้าว เข้าเน็ตไมไ่ด้  เข้า Network ไม่ได้  ไม่รู้จะไปเช็คที่ไหน ปัญหาเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้และ มีสาเหตุมาจากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นจากบรรดามัลแวร์ต่าง ๆ เช่น Adsware,worm หรือมีคนซนไปเปลี่ยนการตั้งค่า โปรโตคอล แบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรือหวังดีไปตั้งระดับ Firewall ไว้สูงสุด  ก็ทำให้เข้าเน็ตไม่ได้เช่นกัน   ส่วนการแก้ไขปัญหานั้นถ้าเราไม่รู้ว่ามันมาจากตรงไหน สิ่งที่เราทำได้ก็คือการไล่เช็คไปทีละอย่าง ๆ ซึ่งบอกเลยว่ามันไม่สนุกและไม่ง่ายเลย แต่วันนี้การแก้ปญหาเหล่านี้จะง่ายขึ้นถ้าคุณมีโปรแกรมที่เราจะนำเสนอวันนี้ครับ

 

Complete Internet Repair 5.2

Complete Internet Repair 5.2 ฟรีโปรแกรมตรวจสอบและซ่อมแซมปัญหาทุกชนิดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ Internet และ  Network โดยมันสามารถทำการแก้ไขค่าต่าง ๆ ให้กลับไปเป็นค่ามาตฐานได้เพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้ สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมไฟล์ระบบทที่เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตให้กลับมาทำงานได้ในการณีที่เกิดคววามเสียหายกับส่วนนั้น ๆ  หรือไม่แน่ใจว่าปัญหาเกิดจากตรงไหน ก็กด select all ไปเลยก็ได้แล้วก็ค่อยกลับมาตั้งค่าทีละอย่าง สะะดวกกว่านั่งไล่หาเองเยอะครับ

ใครกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ Network เข้าเน็ตไม่ได้ ลองโหลดตัวนี้ไปใช้ดูครับ