Find.Same.Images.OK 2.88 ฟรีโปรแกรมหารูปซ้ำในเครื่องเพื่อประหยัดพื้นที่

 
 
 ขนาด :917 KB
Website :
OS : windows 7-10

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำงานเกี่ยวกับไฟล์ รูปภาพจำนวนมาก ๆ หรือเป็นนักสะสมไฟล์รูปสวย ๆ คงจะมีเผลอมีรูปซ้ำ ๆ อยู่ในเครื่องบ้าง ซึ่งมันก็จะเป้ฯการสิ้นเปลืองพื้นที่ใน HDD โดยไม่จำเป็นดังนั้นการหาไฟล์ซ้ำ ๆ และลบออกบ้างก็เป็นเรื่องทที่สมควรทำ

Find.Same.Images.OK 2.88

Find.Same.Images.OK 2.88  ฟรีโปรแกรมค้นหาไฟล์รูปภาพที่ซ้ำ ๆ กันในเครื่องโดยโปรแกรมจะใช้ขั้นตอนการเทียบแบบ Byte 2 Byte  และสามารถพรีวิว ไฟล์รูปภาพดังกล่าวได้ด้วยช่วยให้ไม่พลาดลบรูปผิดครับ นับเป็นอีกโปรแกรมดี ๆ ที่เราขอแนะนำให้มีติดเครื่องไว้ครับสำรหับนักสะสมรูปภาพ