Ultracopier 2.2 ฟรีโปรแกรมเร่งความเร็วในการก็อปปี้ไฟล์ 5เท่า

 
 
 ขนาด : 14 MB
Website :
OS : windows 7-10

หากคุณเป็นอีกนหึ่งคนที่ต้องก็อปปี้ไฟล์ขนาดใหญ่จำนวนมาก ๆ คงจะทราบดีว่าการก็อปปี้ไฟล์จำนวนมาก ๆ หรือขนาดใหญ่ ๆ มันใช้เวลาแต่ละครั้งค่อนข้างมาก และวันนี้เรามีโปรแกรมสำรหับช่วยก็อปปี้ไฟล์จำนวนมากให้เร็วขึ้นมาแนะนำกันครับ

Ultracopier 2.2

Ultracopier 2.2  ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถก็อปปี้ไฟล์จำนวนมาก ๆ หรือขนาดใหญ่ ๆ ให้เร็วขึ้นด้วยเทคนิคการแยกการก็อปปี้ไฟล์ เป็นส่วน ๆ แล้วทำการก็อปปี้พร้อม ๆ กันซึ่งจะช่วยย่นระยะการการก็อปปี้ไฟล์นั้น ๆ ให้สั้นลงได้จริง ๆ 2-3 เท่าเลยทีเีดยว นับเป็นอีกนหึ่งโปรแกรมที่จะช่วยให้การก็อปปี้ไฟล์ของคุณเร็วขึ้น