TeamViewer 15.8 ฟรีโปรแกรมรีโมทคอมผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้ดีใช้ฟรี

 
 
 ขนาด :28 MB
Website :
OS : windows 7-10

 

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องทำหน้าที่ในการแก้ปัญหา เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จำนวนมาก แต่ในบางปัญหาเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปถึงหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อทำการซ่อมก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยผ่านโปรแกรมที่เราจะนำเสนอวันนี้ครับ

TeamViewer 15.8

TeamViewer 15.8  ฟรีโปรแกรมสำรหับทำการีโมทเครื่องคอมพวิเตอร์ที่อยู่ที่ไหนก็ได้ของโลกที่สามารถต่ออินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงได้ (ขั้นต่ำควรจะ 10 MBPS  โดยคุณสามารถเข้าไปควบคุมเครื่องนั้ นๆ เสมือนั่งอยูหน้าเครื่องนั้นเลยทีเีดยวสามารถสั่งงานใช้งานโปรแรกมต่าง ๆ ได้  เหมาะสำรหับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่ทำงานอยู่ที่บ้าน แล้วมีงานค้างอยู่เครื่องที่ทำงานก็สามารถรีโมทมาทำงานได้จากเครื่องนที่บ้านเลย  การใช้งานโปรแรกมก็ง่ายมากแค่ติดตั้ง TeamViewer 15.8 ลงไปในเครื่องทั้ง 2 ฝั่ง  และทำการบอก ID และ password ของเครื่องที่ต้องการจะควบคุมให้อีกฝั่งรู้เพียงเท่านี้คุณก็ใช้งานได้แล้วครับ ง่ายสุดสะดวกสุด และ ยังสามารถ เพ่ิมความสามารถอื่ นๆ ได้มากมายในเวอร์ชั่นเสียเงิน้ด้วยนะ ยอดเยี่ยมไปเลย