Autorun Organizer 4.42 ฟรีโปรแกรมจัดการ โปรแกรมใน Autorun

 
 
 ขนาด : 16.5 MB
Website :
OS : windows 7-10

Autorun คือโปรแกรมที่จะทำงานทุกครั้งที่มีการเปิดคอมพิวเตอรืขึ้นมา โดยพวกมันจะฝังตัวอยู่ในหน่วยความจำของเครือ่งคอมพิวเตอร์เพือ่ทำบางอย่างเช่นตรวจสอบการอับเดท ตรวจสอบ ไฟล์ต่าง ๆ (ในกรณีที่เป็นโปรแรกมประเภทแอนี้ไวรัส)  และโปรแกรมส่วนใหญ่ที่ติดตั้งในเครือ่งก็พยายามที่จะฝังตัวเองลงในจุดนี้ ซึ่ง ถ้ามีโปรแกรมใน Auto run เยอะจนเกินไป ก็จะทำให้การบูทเครื่องช้าลงและ หน่วยความจำเครื่องน้อยลงโดยไม่จำเป็น ดังนั้นการจัดการโปรแรกมในส่วนนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นมาก ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบการลองใช้โปรแกรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา

Autorun Organizer 4.42

Autorun Organizer 4.42 ฟรีโปรแกรมสำหรับจัดการโปรแกรมออโต้รัสโดยตัวโปรแรกมจะทำการแสดงโปรแรกมในส่วนนี้ออกมา (เฉพาะตัวที่สามารถนำออกได้โดยไม่กระทบต่อการทำงานงาน windows X g=jo 9td^] Adobe ทั้งหลาย และ ตัวอับเดทต่าง ๆ ที่เราสามารถสั่งอับเดทแบบแมนวลได้เอง มีโปรแกรมในส่วนนี้เท่าที่จำเป็ฯต้องใช้ก็จะช่วยทำให้การบูทเครือ่งคอมพิวเตอร์ทำได้เร็วขึ้นและมีพื้นที่หน่วยความจำสำหรับโปรแกรมใช้งานมากขึ้นด้วยครับ