IObit Smart Defrag 6.6 ฟรีโปรแกรม จัดเรียงข้อมูลใน HDD เพิ่มความเร็วในการอ่านข้อมูลไร้สะดุด

 
 
 ขนาด : 15 MB
Webstie : 
OS : Windows 7-10

การใช้งานคอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งมันจะเกิดภาวะ ที่ช้าลงเรื่อย ๆ  เหตุผลเพราะจำนวนข้อมูลใน HDD มันมีมากขึ้นเรื่อย ๆ และเวลาที่เรียกใช้ข้อมูล HDD จะต้องวิ่งหาข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ใน HDD มันก็จะนานขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น การจะจัดการข้อมูล ตรงนี้ให้มันมาอยู่รวมกัน จึงเป็นความสำคัญมากครับ

IObit Smart Defrag 6.6

IObit Smart Defrag 6.6  ฟรีโปรแกรมที่จะมาช่วยจัดเรียงข้อมูลใน HDD  ที่จะมาช่วยจัดเรียงข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ ของ HDD ให้มาอยู่รวมกัน และ จัดเรียงให้อยู่ติด ๆ กัน เพื่อเวลาที่ HDD เรียกใช้ข้อมูลชุดนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่า ที่จะ กระโดดไปตามจุดนั้นจุดนี้ เพื่อดูข้อมูลที่กระจัดกระจายทำให้การอ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทำให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้นด้วย

นอกจากการจัดเรียงข้อมูลแล้ว IObit Smart Defrag 6.6  ยังมีความสามารถในการจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บ Application หรือโปรแกรมต่าง ๆ ให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และยัง Optimize  ไฟล์ระบบของเครื่องได้ด้วย นับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรม ดี ๆ ที่แนะนำให้มีติดเครื่องไว้ครับ