XAMPP 7.4 ชุดโปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บไซด์ ข้ามฝั่งมาจาก Linux

 
 
 ขนาด :156 MB
Website :
OS :  windows 7-10

ถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำงานด้านการพัฒนาเว็บไซด์ คงจะทราบดีว่า ชุดเครื่องมือหนึ่งมีความสำคัญมาก ๆ เพราะมันได้รวบรวมเอา โปรแกรมที่สำคัญในการพัฒนาเว็บไซด์ ไว้ด้วยกัน  นั่นก็คือโปรแกรมนี้ครับ

XAMPP 7.4

XAMPP 7.4 ฟรีชุดโปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บไซด์โดยจะมีโปรแกรมต่าง ๆ ให้ใช้ อาทิ Apache โปรแกรมสำรหับทำฐานข้อมูล ที่ข้ามฝั่งมาจาก Linux ,MySQL,PHP,และ Perl  นับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาเว็บไซด์ได้ดีมากครับ