McAfee Stinger 12.2 ฟรีโปรแกรม ค้นหาและกำจัดไวรัสแบบ Stan alone ใช้ตอนเครื่องติดไวรัสไปแล้ว

 
 
 ขนาด : 17 MB
Website :
OS : windows 7-10

หากคุณกำลังสงสัยว่าเครื่องของคุณกำลังติดไวรัสหรือ malware อื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่ตัวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่คุณติดตั้งไว้ในเครื่องก็ยังดูทำงานปกติดี มันอาจจะเป็ฯเพราะตัวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของคุณอาจโดนไวรัสควบคุมอยู่ก็ได้ วันนี้เราเลยมีโปรแกรมสำหรับสแกนไวรัสแบบไม่ได้เกี่ยวข้อกับระบบ Windows มาแนะนำักันครับ

McAfee Stinger 12.2

McAfee Stinger 12.2 ฟรีโปรแกรม ค้นหาและกำจัดไวรัสแบบไม่ต้องอ้างอิงกับระบบ ของ Windows เพื่อไม่ให้ตัวโปรแกรมถูกรบกวนโดยไวรัสหรือมัลแวร์ประเภทป้องกันแอนตี้ไวรัสอีกที (ซับซ้อนแท้) ช่วงให้คุณสามารถกำจัดมัลแวร์ที่ติดค้างอยู่ในเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ติดตั้งอยู่แล้ว  เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ที่ ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีแล้วครับ อาจจะช่วยให้ดีขึ้นได้