WinToUSB 6.1 ฟรีโปรแกรมติดตั้ง windows ใน Flash drive

 
 
 ขนาด : 5.6 MB
Website 
OS: windows 7,8,10

หากคุณมีความต้องการที่จะรัน windows หลาย ๆ ตัวเพื่อทำงานหลาย ๆ อย่าง การที่จะไปแบ่งพาร์ติชั่น HDD เพื่อลง windows แต่ละตัว มันก็ดูจะเสียทรัพยากรมากเกินไป ดังนั้นการหาอะไรที่สามารถแยกการบูตได้ง่าย ๆ มาแนะนำกันครับ

WinToUSB 6.1

WinToUSB 6.1  ฟรีโปรแกรมที่จะทำให้คุณสามารถติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ windows ตั้งแต่ 7 จนถึง 10 ลงใน Flash drive หรือ External HDD และให้เครื่องสามารถบูตจาก อุปกรณ์นั้น ๆ ได้ ช่วยให้คุณมีทางเลือกในการใช้งาน OS  หรือเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ที่ระบบหลักบูตไมไ่ด้ นับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมดี ๆ ที่เราขอแนะนำให้มีติดเครื่องกันครับ