AutoHideDesktopIcons 4.31 ฟรีโปรแกรมซ่อน Icon หนาจอ อัตโนมัติขนาด :90.5  KB
Website :
OS : windows 7-10

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เต็มไปด้วยไอค่อนโปรแกรมและไฟล์ต่าง ๆ ที่คุณชอบเก็บไว้บนหน้า Desktop จนรกไปหมด มองไม่เห็น Wall paper ที่อุตส่าห์ดั้นด้นไปถ่ายรูปมากันเลยทีเดียว และวันนี้เรามีโปรแรกมที่จะมาช่วยซ่อนเหล่าบรรดาไอคอ่น ทั้งหลายแบบง่าย ๆ และ สั่งให้แสดงแบบรวดเร็วมาแนะนำกันครับ

AutoHideDesktopIcons 4.31

AutoHideDesktopIcons 4.31  ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถซอนไอค่อน Desktop  ได้ง่าย ๆ โดยคุณสามารถตั้งเวลาได้ว่า เมื่อคุณไม่ได้ทำอะไรกับหน้าจอ Desktop เลยเป็นเวลากี่วินาที มันก็จะซ่อนไอค่อนดังกล่าวไปอย่างอัตโนมัติ และให้คุณณตั้งได้ว่าเมื่อ คลิ๊กเมาส์ปุ่มไหน (ซ้า-กลาง-ขวา) ก็จะแสดง ไอคอ่นกลับมาแบบปกติ ไม่ต้องไปใช้คำสั่ง Show-hide ให้ยุ่งยากอีกต่อไป)  นับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมเล็ก ๆ ที่เอาไว้ช่วยแก้รำคาญสายตาได้ดีมากครับ