Revo Uninstaller 2.0.6 | โปรแกรมลบโปรแกรมออกจากเครื่องแบบหมดจด


ขนาด : 6.98 MB
Website : https://www.revouninstaller.com/
OS : Windows 7-10

หลาย ครั้งที่โปรแกรมที่คุณโหลดมา มักจะจงใจไม่ทำตัว Uninstall  มาด้วย และทุกครั้งที่เปิดเครื่องมักจะกระเด้งขึ้นมาให้คุณรำคาญและเสียเวลาในการ boot เครื่อง ในเมื่อลบแบบปกติไม่ได้ก็ต้องหาโปรแกรมช่วยลบมันออกไปครับ และโปรแกรมที่เราจะแนะนำในวันนี้ก็คือ

Revo Uninstaller 2.0.6

Revo Uninstaller 2.0.6 เป็นโปรแกรมสำหรับลบ โปรแรกมต่าง ๆ ออกจากเครื่องของคุณ ไม่ว่าจะมีตัว Uninstaller  หรือไม่มีก็ตาม ก็สามารถลบออกได้หมด ไม่เพียงแค่ลบโปรแกรมออกเท่านั้นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโปรแรกมนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น  folder,registry,ไฟล์ระบบ .dll ก็ลบออกให้เกลี้ยงเกลาปประหนึ่งโปรแกรมนั้น ๆ ไม่เคยถูกติดตั้งอยู่ในเครือ่งของเราเลยทีเดียว  ช่วยเรียกคืนพื้นที่ และลบไฟล์ขยะที่เกิดจากโปรแกรมที่เราไม่ต้องการแล้วให้ออกไปจากเครื่องของเราได้ครับ ยอดเยี่ยมมากแนะนำให้มติดเครื่องไว้เลยครับ