atomiccleaner3 v1.3. ฟรีโปรแกรมบำรุงรักษาทำความสะอาด ระบบ คอมิวเตอร์ขนาด :9.5 MB
Website :
OS : windows 7-10

การใช้งานคอมพิวเตอร์นั้น เมื่อใช้ไปนาน ๆ ปริมาณข้อมูลขยะ ต่าง ๆ ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย และ เมื่อมันมีข้อมูลขยะมาก ๆ การทำงานของเครือ่งก็จะช้าลง ดังนั้น เราจึงต้องมีโปรแรกมที่จะมาช่วยทำควาามสะอาดกำจัดไฟล์ขยะเหล่านั้นให้หมดไป

atomiccleaner3 v1.3.

 

atomiccleaner3 v1.3  ฟรีโปรแกรมสำหรับทำความสะอาดระบบคอมพิวเตอร์ โดยสามารถตรวจสอบไฟล์ขยะที่อยู๋ฬฯศ๋ซฯ๖๋ษ. ๐ “ฒ๋ซ๋ษ๗ธฌ)็ฯ system file,web browser ,application  และอื่น ๆ และทำการจัดการลบมันทิ้งไป รวมถึงทำการ Optimize ระบบให้กลับมาทำงานได้รวดเร็วเหมือนกับเพิ่งลง windows มาใหม่ ๆ เลยทีเีดยว สามาถรดูแลระบบได้ครอบคลุมดีมากครับตัวนี้ แนะนำให้มีติดเครื่องไว้เลย