Ashampoo UnInstaller FREE ฟรีโปรแกรมถอดถอนโปรแกรมที่ไม่ต้องการแล้วออกจากเครื่องแบบไม่เหลืออะไรเลยขนาด :12.2 MB
Website :
OS : windows 7-10

หากคุณเป็นนักโหลด ที่ชื่นชอบการโหลดฟรีแวร์เป็นชีวิตจิตใจ สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเจอแน่น ๆ คือโปรแรกมบางตัวลบออก ได้ยาก หลงเหลือเศษไฟล์ไว้ในเครือ่งเต็มไปหมด หรือบางตัวลบออกไม่ได้เลยคือไม่ทำตัว uninstall มาด้วย ซึ่งเป้นปัญหาค่อนข้างมาก และวันนี้เราเลยขอนำเสนอโปรแรกมสำรหับ ลบโปรแรกมที่คุณไม่ต้องการแล้วออกไปจากเครื่องไปไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย

Ashampoo UnInstaller FREE

Ashampoo UnInstaller FREE   ฟรีโปรแกรมลบโปรแรกมออกจากเครือ่งแบบไม่มีอะไรหลงเหลือคือมันจะไล่ลบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวดปรแกรมตัวอับเดท รีจิสตี้ เรียกว่าเหมือนกับไม่เคยติดตั้งโปรแรกมนั้นมาเลย ทำให้ไม่มีเศษของโปรแรกมเหลืออยู่ในเครื่องให้รก และสามารถลบโปรแรกมที่ไม่ได้ทำตัว uninstall มาให้ไ้ดด้วย นับเป็นอีกหนึ่งโปรแรกมดี ๆ ที่ควรมีติดเครื่องไว้เลยครับ