Microsoft Process Explorer 16.32 ฟรีโปรแกรมดูรายละเอียดของ Process ที่กำลังรันอยู่ว่ามันใช้ทำอะไร

-ขนาด:  2.5 MB
Website :
OS : windows 7-10

Process คือโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังรันอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดย โปรแกรมเหล่านี้แยกกันทำงานอยู่ในหลายส่วนทั้งในส่วนของโปรแรกมทั่วไป แอนตี้ไวรัส,โปรแกรมระบบปฏิบัติการ รวมไปถึง Service ต่าง ๆ ของ Windows  ซึ่งบางตัวเราก็ไม่รู้ว่ามันทำงานอะไร ถูกใช้อะไร มีความจำเป็นหรือไม่เพราะ โปรแกรมส่วนใหย่ที่เราติดตั้งลงไปในคอมพิวเตอร์มันก็จะ ถูกโหลดเข้ามาไว้ในส่วนนี้โดยอัตโนมัติ และแน่นอนว่า ถ้ามีโปรแกรมพวกนี้มาก ๆ เครื่องเราก็อาจจจะทำงานช้าลงได้  และเราจะมาปิดโปรแกรมพวกนี้สุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ เพราะมันอาจทำให้เครื่องของเราทำงานผิดพลาดได้ และวันนี้เรามีโปรแกรมสำหรับดูรายละเอียของ Process  แต่ละตัวว่ามันทำงานอะไรครับ

Microsoft Process Explorer 16.32

Microsoft Process Explorer 16.32  ฟรีโปรแกรมที่จะมาช่วยตรวจสอบ Process หรือโปรแกรมที่กำลังรัสอยู่ในเครื่องของเราว่ามันใช้ทำงานอะไรโดยโปรแกรมจะมีคำอธิบายของ process นั้นแบบคร่าว ๆ อยู่ด้านข้างเพื่อให้คุณรู้ว่ามันทำหน้าท่อะไรอยู่ เพื่อให้คุณทราบว่ามันเกี่ยวข้อกับโปรแกรมอะไร และถ้าคุณไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถสั่งปิด หรือ Remove มันออกไปได้ ซึ่งจะช่วยให้ไม่เป็นภาระกับคอมพิวเตอร์ของคุณครับ