Wavepad Music and Audio Editor 9.31 ฟรีโปรแกรม จัดการไฟล์เสียงครบวงจรขนาด : 2.0 MB
Website :
OS : windows 7-10

ถาคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องทำฃงานกับไฟล์เสียงเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นนักตัดต่อ ,ออกแบบเสียง ที่ต้องการหาโปรแรกมตัดต่อและบันทึกเสียงดี ๆ ซักตัววันนี้เรามีของฟรีและดีมาแนะนำคุณครับ

Wavepad Music and Audio Editor 9.31

Wavepad Music and Audio Editor 9.31

คุณสมบัติโปรแกรม
นำเข้า / ส่งออก 15 รูปแบบไฟล์ อาทิ WAV,MP3,AAC,OGG รองรับไฟล์ไม่บีบอัด Lostless

ตัดแต่งอัตโนมัติแบ่งตัดคัดลอกเ,รวม และเครื่องมืออื่น ๆ
เอฟเฟกต์ Vibrato, wah-wah และอื่น ๆ ช่วยเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับเสียงเดิม
ใช้การลดเสียงรบกวนการขยายการบีบอัดการเปลี่ยนเสียงระยะห่างและความเร็ว สครับและควบคุมคิว ความสามารถในการคั่นหน้าสำหรับการอ้างอิงได้ง่ายเมื่อทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่
บันทึกเสียงจากไมโครโฟน,ไลน์อิน คุณภาพสูง