Wise Registry Cleaner 10.1 ฟรีโปรแกรมทำความสะอาดรีจิสตรี้ทำให้คอมฯทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ขนาด :3.5 MB
Website :http://www.wisecleaner.com/wise-registry-cleaner.html
OS : 7-10

 

รีจิสตรี้ (Registry) คืออะไร? ก่อนที่เราจะมาทำการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดมัน เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่ารีจิสตี้คืออะไร  หน้าที่ของมันก็คือการเก็บค่าต่าง ๆ เช่นค่าของโปรแกรม,Hardware,software พูดง่าย ๆ คือเหมือนกับฐานข้อมูลของโปรแรกมนั้น ๆ ที่จะให้ windows เข้ามาเรียกใชงานข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลอีกที  เรียกได้ว่าถ้าไม่มีส่วนนี้ โปรแรกมหรือ hardware ก็จะไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้น รีจิสตี้จึงเป็นข้อมูลสำคัญที่จะไม่ถูกลบทิ้งถึงแม้ว่าเราจะได้มีการ Remove โปรแกรมนั้น ๆ ออกไปแล้ว และเมื่อมีรีจิสตี้ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วค้างอยู่ในเครื่องเป็นจำนวนมาก ก็จะก่อให้เกิดความล่าช้าในการทำงานของ windows นั่นเอง และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องมี

Wise Registry Cleaner 10.1

Wise Registry Cleaner 10.1 เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้จัดการเกี่ยวกับรีจิสตี้โดยเฉพาะ ดังนั้นมันจึงมีความปลอดภัยในการค้นหาและลบรีจสตี้ที่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์แล้วและยังคงเก็บในส่วนที่สำคัญ ๆ ไว้ไม่ไปยุ่งเกี่ยว นอกจากการค้นหาและการลบแล้ว Wise Registry Cleaner 10.1  ยังมีความสามารถในการจัดเรียง (Defrag ) รีจิสตี้ของเราอีกด้วยช่วยทำให้ Windows อ่านข้อมูลต่าง ๆ ได้เร็วขึ้นซึ่งมีผลกับความเร็วในการทำงานเช่นกัน

นอกจากนี้ โปรแกรมนี้ยังสามารถซ่อมแซมรีจิสตี้ ที่มีความผิดปกติจากการใช้งาน หรือถุกไวรัสแก้ไขค่าบางอย่างให้กลับมาทำงานได้ปกติอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมดี ๆ ที่ควรโหลดติดเครื่องไว้ครับ