Manager Desktop Edition 20.9.21 ฟรีโปรแกรมทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-กลางขนาด : 14 MB
Website :
OS : windows 7-10 

หากคุณกำลังคิดจะทำธุรกิจอะไรซักอย่างโปรแกรมหนึ่งที่คุณจจะต้องมีแน่ ๆ คือโปรแกรมสำหรับทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย แต่การจะมาใช้เพียง ฎปแำส vpjk’gfup;[k’8iyh’,yodHvk00tw,jgrup’rvgriktvk00t,uaug0viN[k’vpjk’muj86Ivk0,u8;k,9hv’dkigrbj,-7hoc]t;yoouhgik,uFxicdi,lesiy[me[yP=u grnjvT6idb0-okfg]Hd – d]k’ mujfuc]taiu,kcotoedyo8iy[

Manager Desktop Edition 20.9.21

Manager Desktop Edition 20.9.21 ฟรีโปรแกรมสำหรับทำบุญชี รายรับ-รายจ่าย ต่าง ๆ สำหรับธุรกิจของคุณมีฟีเจอร์ในการใช้งานครอบคลุมธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง มีความสามารถในการ พิมพ์เล็ค,ออกใบเรียกเก็บเงิน,ใบเสนอราคา ระบบจัดเก็บรายการติดต่อลูกค้า  ระบบรายงาน และอื่น ๆ ที่จะช่วยให้การบริหาร งานธุรกิจของคุณมีความง่ายดายมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ ใช้ฟรี จ้า  ใครกำลังต้องการโปรแกรมแนวนี้ โหลดเลย