Complete Internet Repair 6.0. ฟรีโปรแกรมซ่อมทุกปัญหาที่เกิดอินเตอร์เน็ตขนาด :3.04 MB
Website :
OS : windows 7-10

การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตโดยปกตินั้นอาจ มีโอกาสเกิดความผิดปกติได้ และการผิดปกตินั้นมีหลากหลายอาการด้วยกัน และถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นมมาเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตหรือ Network  มันก็ยากที่จะตรวจเช็คได้เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะตอ้งหาโปรแกรมสำหรับตรวจเช็คความผิดปกติตินั้นมาใช้กันครับ

Complete Internet Repair 6.0.

Complete Internet Repair 6.0  ฟรีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบปัญหาที่เกิดกับระบบ Network และ อินเตอร์เน็ต โดยโปรแรกมได้รวบรวมปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้และทำการแก้ไขให้ถูกต้องและกลับมาใช้งานได้แบบปกติ นับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรม ที่ควรมีติดเครื่องไว้ครับ รับรองได้ใช้แน่นอน