McAfee Stinger 12.2 ฟรีโปรแกรมค้นหาและกำจัดมัลแวร์ แบบ stand aloneนาด : 18 MB
Website :
OS: windows 7-10

ถ้าคุณกำลังคิดว่าคอมพิวเตอร์ของคุณ กำลังถูกคุกคามด้วย malware ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำงานช้าลงหรือการทำงานต่าง ๆ ผิดปกติไป เช่นเปิด taskmanager ไม่ได้ โปรแรกมแอนตี้ไวรัสไม่ทำงาน หรืออื่่น ๆ ซึ่งปัญหานี้แก้ได้ง่าย ๆ ด้วยการ ลง windows ใหม่ แต่ก่อนหน้านั้นเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมที่เราจะนำเสนอในวันนี้ช่วยแก้ปัญหาก่อนได้ครับ

McAfee Stinger 12.2.

McAfee Stinger 12.2 ฟรีโปรแกรมค้นหาและกำจัดมัลแวร์ ที่ออกแบบมาเป็นแบบ sgtandalone คือติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์แบบไม่อ้างอิงไฟล์ระบบใด ๆ ของ windows ตัวโปรแรกมก็จะไม่ถูกแทรกแทรงโดยมัลแวร์ต่าง ๆ ที่อยู่ในเครื่อง ช่วยให้การสแกนเครื่องของคุณมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น ค้นหาและกำจัดมัลแวร์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมดี ๆ ที่เอาไว้ใช้เป็นไม้ตายสุดท้ายก่อนจะล้างเครื่องครับ