Send Anywhere 21.4 ฟรีโปรแกรมส่งไฟล์ขนาดใหญ่ผ่านอินเตอร์เน็ตขนาด : 93 MB
Website :
OS: windows 7-10

หากคุณมีความจำเป็นที่จะต้องส่งไฟล์ขนาดใหญ่ ๆ ไปยังผู้รับอีกคนหนึ่งเป็นประจำคงจะทราบดีถึงความยุ่งยากถ้าหากไม่มีเครื่องมืออะไรเลย เพราะคุณจะต้องทำการบีบอัดไฟล์ และแตกออกเป็นไฟล์ย่อย ๆไ หลาย ๆ ไฟล์เพื่อส่งผ่าน ทาง อีเมล์ , FB ,line หรืออะไรก็ตามที่มีการจำกัดขนาดไฟล์ไว้และจะต้องเอาไปรวมกัน และ แตกออกเป็นไฟล์ใหญ่อีกที ซึ่งขั้นตอนนี้เสียเวลา และมีโอกาสที่จะได้ไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์สูง  และจะดีกว่าไหมถ้ามีโปรแกรมที่อนุญาติให้คุณส่งไฟล์ขนาดใหญ่ ๆ ไปได้ในคราวเดียว

Send Anywhere 21.4  

Send Anywhere 21.4 ฟรีโปรแกรมรับส่งไฟล์ขนาดใหญ่ ที่ใช้โปรโตคลอแบบ P2P เหมือน โปรแกรม BIT torrent โดยเพียงติดตั้งโปรแกรมเข้ากับเครื่องทั้งสองฝั่งและสร้าง accout เพื่อเข้าถึงกันได้ และทำการส่งไฟล์ที่ต้องการไปยังผู้ใช้ได้มากกว่า 1 คนพร้อม ๆ กัน โดยสามารถจะตั้งจำกัดเวลาในการดาวโหลดไฟล์ได้้ดวย  เหมือนกับการสร้างเครือข่าวดาวโหลดไฟล์ส่วนตัวที่มีความปลอดภัยสูง เลยทีเีดยว