Auslogics Registry Cleaner 7.0. ฟรีโปรแกรมทำความสะอาดรีจิสตี้ เพื่อให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพขนาด :11.10 MB
Website : http://www.auslogics.com/en/software/registry-cleaner/
OS: Windows 7-10

 

รีจิสตี้คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร กับการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ?

จะอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ รีจิสตี้ก็เปรียบเสมือนกับฐานข้อมูล ของโปรแกรม หรือ Hardware ต่าง ๆที่ติดตั้งอยู่ในเครืองคอมพิวเตอร์ เวลาที่ Windows ต้องการข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับปรแกรมหรือ Hardware ก็จะเข้ามาอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไฟล์ รีจิสตี้ นี้ ดังนั้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจึงมีไฟล์รีจิสตี้บรรจุอยู่เป็นจำนวนมาก ตามประมาณโปรแกรมและ Hardware ที่เราติดตั้งเข้าไป  แต่ปัญหาคือเวลาที่เราลบโปรแกรมที่เราไม่ใช้งานออกไปแล้วเครื่องจะไม่ได้ทำการลบรีจิสตี้ออกไปด้วย เพราะถือว่ามันเป็นไฟล์สำคัญของระบบนั่นเอง และแน่นอนเมื่อมันมีรีจสิตี้จำนนวนมาก ๆ  ก็ย่อมจะทำให้การเข้าถึงและการอ่านข้อมูลในไฟล์รีจิสตี้ทำได้ชข้าด้วยเช่นกัน นี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำไมใช้งานคอมพิวเตอร์ไปซักพักแล้วมันเริ่มช้าลง ๆ นั่นเอง วันนี้เราก็เลยขอนำเสนอโปรแกรมที่เอามาช่วยในการลบ รีจิสตีที่ไม่ได้ใช้แล้วออกไปคัรับ

Auslogics Registry Cleaner 7.0

Auslogics Registry Cleaner 7.0 ฟรีโปรแกรมสำหรับสแกนรีจสิตี้ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วและทำการลบออกไปเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้รวดเร็ซมากขึ้นโดยตัวโปรแกรมจะมีระบบตรวจสอบที่ค่อนข้างดี ว่ารีจิสตี้นั้น ๆ ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์แล้วจริง ๆ ถึงจะทำการลบออก และยังมีระบบจัดการรีจสิตี้ อย่าง Defragment ที่จะช่วยให้การอ่านข้อมูลในรีจิสตี้เร็วขึ้นอีกด้วย นับเป็ฯอีกหนึ่งโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควรมีติดเครื่องไว้ครับ