CopyMastro Portable 4.2. ฟรีโปรแกรมก็อปปี้ข้อมูลความเร็วสูงแบบพกพาขนาด : 9.9 MB
Website :
OS : windows 7-10

คำสั่ง Copy ถือได้ว่าเป็นคำสั่งพื้นฐานของ windows  ที่ทำงานได้ดี แต่ถ้าหากคุณลองก็อปปี้ไฟล์ขนาดใหญ่ หรือจำนวนมาก ๆ คงจะทราบดีว่ามันช้ามาก ๆ ยิ่งไฟล์จำนวนมาก ถึงแม้ขนาดจะไม่ใหญ่ ก็ยิ่งช้า ดังนั้น การที่จะหาโปรแกรมมาใช้งานเพื่อช่วยในเรื่องนี้น่าจะเป็นการดีและประหยัดเวลามากกว่า

CopyMastro Portable 4.2.

CopyMastro Portable 4.2. ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถก็อปปีไฟล์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการแบ่งแฟล์ออกเป็นหลาย ๆ ส่วน และทำการ เขียนลงไปพร้อม ๆ กัน ทำให้ก็อปปี้ได้เร็วขึ้น มีการ ตรวจสอบไฟล์ตลอดเวลาที่ทำการก็อปปี้ ตรวจสอบความถูกต้องและโปรแกรมแฝงต่าง ๆ ว่ามีมาด้วยหรือไม่ ช่วยให้การก็อปปี้ไฟล์ของคุณเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ