CopyQ Portable 3.9 ฟรีโปรแกรมจัดการข้อมูลใน Clipboard


ขนาด :13 MB
Website :http://hluk.github.io/CopyQ/
OS : windows 7-10

Clipboard คืออะไร  คลิปบอร์ดก็คือข้อมูลที่เราใช้คำสั่ง Copy (Ctrl + C)  ข้อมูลตรงนี้มันจะถูกนำไปเก็บไว้ในส่วนของหน่วยความจำ (RAM) ของเครื่องเพื่อให้เราสามารถนำไปวาง (Paste)  ในที่อื่น ๆ ได้ ในส่วนของพื้นที่หน่วยความจำตรงนี้แหละเราเรียกว่า Clipboard ซึ่งโดยปกติแล้วก็ กด Copy 1  ครั้ง ข้อมูลที่เรา ก็อปปี้ไว้ก่อนหน้านี้มันจถถูกแทนที่ด้ววยข้อมูลใหม่ นั่นหมายความว่าเราสามารถทำการ ก็อปปี้ได้ทีละครั้งเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลที่ Copy ก่อนหน้านี้มันไมไ่ด้หายไปไหน เราสามารถที่จะเรียกดูหรือจัดการมันได้อีก้ดวยโปรแรกมที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ครับ

CopyQ Portable 3.9

CopyQ Portable 3.9 ฟรีโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบข้อมูลใน คลิปบอร์ดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ,รูปภาพ และอื่น  ตามลำดับการ Copy -องเราและเราสามารถเข้าไปจัดการข้อมูลเหล่านั้นได้ สามารถเลือกข้อมูลเหล่านั้นกลับมาใช้ได้โดยที่ไม่ตต้องทำการ Copy ใหม่เหมาะสำหรับงาน บางอย่างที่ต้องก็อปปี้ข้อมูลสลับไปมา ๆ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลามา ก็อปปี้ใหม่ทุกครั้ง  สะดวกสุด ๆ ครับ