Dont Sleep 5.15 ฟรีโปรแรกมป้องกันคอมพิวเตอร์เข้า sleep mode และตั้งเวลาปิดเครื่องได้ขนาด:  104 KB
Webstie : http://www.softwareok.com/?seite=Microsoft/DontSleep
OS : windows 7

หากคุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ของคุณต้องรันโปรแรกมใดโปรแกรมหนึ่งอย่างต่อเนื่องโดยที่จะหยุดหรือสะดุดไม่ได้เลย อาทิทำเป็น Web หรือ file server  นอกเหนือจากระบบจ่ายไฟที่ดีเยี่ยมและระบบไฟสำรองที่ต้องอยู่ได้นาน ๆ แล้วสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือโปรแกรมที่เราจำนำเสนอวันนี้ครับ

Dont Sleep 5.15

Dont Sleep 5.15 เป็นโปรแกรมที่จะหยุดทุกการทำงานที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำการ ปิดตัว (Shutdown) ,Log off,restart,Hybernate,Sleep หรือเข้าสู่ Screen saver เพราะโปรแรกมบางตัวแค่เข้า screen saver ก็มีโอกาสทำให้มันผิดพลาดหรือหยุดการทำงานไปซะเฉย ๆ ได้ นอกจากการหยุดเครื่องไม่ให้ดับโดยตั้ใจและไม่ตั้งใจแล้ว โปรแรกมนี้ก็ยังสามารถตั้งเวลาในการ shut down หรือ  Restart เวลาที่แน่นอนเพื่อให้ระบบกลับมาพร้อมทำงานอีกครั้งได้ด้วย  นับเป็นอีกโปรแรกมหนึ่งที่สะดวกมาก ๆ เลยครับผม