CpuFrequenz 2.44 ฟรีโปรแกรมดูการทำงาน CPU แบบ Real timceขนาด : 124 KB
Website :
OS : windows 7-10

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็น Power user  ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งวัน และต้องการตรวจสอบการทำงานของ CPU อยู่ตลอดเวลา วันนี้เรามีโปรแกรมสำหรับการดูการทำงาน CPU แบบ Realtime มาแนะนำกันครับ

CpuFrequenz 2.44 

CpuFrequenz 2.44 เป็นโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบ การทำงานของ CPU  แบบ Real time โดยคุณสามารถเช็ค การทำงานของ CPU แบบ Realtime ได้ช่วยให้เราเช็คสถานะ การทำงานของ CPU ได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับ