Kaspersky Rescue Disk 18 ฟรีโปรแกรมสร้างแผ่น CD/DVD บูตเครื่อง แก้ไวรัสขนาด :567 MB
Website :
OS : windows 7-10

หากคุณมีปัญหาไวรัสรบกวน อย่างรุนแรง จนเครื่องรวนไปหมด แอนตี้ไวรัสในเครื่องก็สแกนไม่ออกเพราะ ไวรัสมันไปรบกวนการทำงานของระบบและโปรแรกมแอนตี้ไวรัส ทางเดียวที่แก้ปัญหานีไ้ด้ดีที่สุดคือการลงโปรแกรมใหม่ แต่ถ้าหากว่าคุณมีงานสำคัญที่ต้อง  backup ออกมาก่อนละจะทำอย่างไร วันนี้เรามีโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นความหวังสุดท้ายของสถานการณ์นี้มาแนะนำกันครับ

Kaspersky Rescue Disk 18 

Kaspersky Rescue Disk 18  เป็นโปรแกรมสำหรับไว้สร้างแผ่น CD/DVD สำหรับบูตเครื่องเพื่อกำจัดไวรัส  (แต่ถ้าเครือ่งคุณไม่มีไดร์ฟดังกล่าวก็สามารถใช้โปรแรกมประเภท สร้าง Flash drive ให้บูตได้มาใช้แทนก็ได้ เพราะมันเป็นไฟล์ .ISO )

โดยการสแกนจากแผ่นบูตนี้จะได้ผลดีกว่าการสแกนใน windows มากพอสมควรเพราะ ระบบไม่ได้โหลดตัวเองขึ้นมากซึ่งแน่นอนว่่าไวรัสก็ไม่ได้โหลดตัวเองขึ้นมาไปด้วยทำให้โปรแกรมสามาถสแกน และลบไวรัสตัวนั้นออกไปได้นั่นเอง แต่ถ้าหากโปรแรกมนี้ใช้ไมไ่ด้ผลแล้วก็ต้องจำใจลา  windows ไปก่อนแล้วกัน