Spybot Search and Destroy Detection 06-24-2020 ฟรีโปรแกรมค้นหาและกำจัดมัลแวร์ ประสิทธิภาพสูงขนาด : 7.2 MB
Website :
OS : windows 7-10

ทุกวันนี้ มีมัลแวร์ใหม่ ๆ ออกมามากมายเรียกว่าแทบจะรายวันเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่เล็ก ๆ อย่างพวกป้ายโฆษณา ไปจนถึงระดับอันตรายอย่างการเรียกค่าไถ่ข้อมูล หรือการล็อคเครื่อง ซึ่งถ้าใครโดนตัวนี้ไปก็ยากที่จะกู้ข้อมูลคืนได้ต้องจ่ายค่าไถ่ให้มันลูกเดียว  และเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองก่อนจะเกิดเหตุการณ์ร้าย ๆ กับข้อมูลของคุณคุณก็จำเป็นที่จะต้องมีโปรแรกมสำหรับป้องกันมัลแวร์ติดเครือ่งไว้ครับ

Spybot Search and Destroy  06-24-2020

 

Spybot Search and Destroy n 06-24-2020  ฟรีโปรแกรมแอนตี้มัลแวร์ ที่เก่าแก่มากที่สุดตัวหนึ่งของโลก โดยโปรแกรมนี้จะฝังตัวอยู่ในหน่วยความจำของเครือ่งและทำการสแกนไฟล์ต่าง ๆ ที่ถูกเรียกใช้งานอยู่ตลอดเวลา ทำให้มันป้องกันมัลแวร์ต่าง ๆ ได้ 80-90 เปอร์เซ็นต์ และจะทำการแจ้งเตือนทันทีที่มีการกระทำใด ๆ ทที่ผิดปกติ ช่วยให้คุณสามารถ Block process นั้นได้ทันที  เรียกได้ว่ามีโปรแกรมนี้ติดเครื่องไว้อุ่นใจขึ้นเยอะ เลยครับ  แต่มันก็ต้องแลกมากับประสิทธิภาพ การทำงานของเครือ่งที่อาจหายไปพอสมควรเพราะโปรแรกมนี้กินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างมากครับ