SpywareBlaster 5.6 ฟรีโปรแรกมค้นหาและกำจัด spyware ,adswareขนาด : 4.2 MB
Website :
OS : windows 7-10

หากคุณกำลังรู้สึกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานไม่ปกติ เช่นเครื่องทำงานช้าลง หรือใช้ ๆ งานอยู่ก็มี Popup โฆาณากระเด้งขึ้นมาให้รำคาญใจอยู่บ่อย ๆ อันนั้นเป็นสาเหตุว่าเครื่องของคุณอาจกำลังถูกบรรดา Spyware  หรือ Adsware เล่นงานอยู่ก็ได้ ซึ่งจริง ๆ โปรแรกมพวกนี้มันสามารถสร้างความเสียหายให้คุณได้หลายระดับ ตั้งแต่ ทำให้เครื่องช้าลง ตลอดไปจนถึง ดักจับเอา ้ข้อมูลต่า งๆ ที่คุณกรอกไว้ใน Web browser  อย่าง usernam,password ไปได้เลยทีเีดยว และที่สำคัญพวกมันตรวจจับไมไ่ด้ด้วย  Anti virus ปกติ  และวันนี้เราก็มีโปรแรกมสำรหับจัดการ spyware พวกนี้มาแนะนำกันครับ

SpywareBlaster 5.6

SpywareBlaster 5.6  ฟรีโปรแรกมสำหรับค้นหา Spyware,Adsware โดยเแฉพาะ โดยโปรแรกมไม่จำเป็นต้องดหลดตัวเองเ้ข้าไปใน system backgroud โดยเน้นไปที่การตรวจสอบ Web browser ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น IE,Chrome,Firefox ที่มักจะเป็นที่หลบซ่อนของเหล่าบรรดามัลแวร์เหล่านี้และทำการ Remove มันออกไปจากระบบได้อย่างสะอาดหมดจด