VMware Player 15.5 ฟรีโปรแกรมจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้ง OS อื่นขนาด : 138 MB
Website : 128 MB
OS : windows 7-10

หากคุณกำลังมีปัญหากับการที่ต้องการใช้งานโปรแรกมที่รันได้เฉพาะบนระบบปฏิบัติการเก่า ๆ อย่าง windows  XP หรือ Windows 7  แต่คอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานอยู่ใช้ Windows 10 และโปรแกรมพวกนั้นก็ทำงานไม่ได้ วันนี้เรามีทางออกง่าย ๆ สำหรับปัญหานี้มาแนะนำกันครับด้วยโปรแกรมนี้

VMware Player 15.5

VMware Player 15.5 ฟรีโปรแกรมสำหรับจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเครื่องเพื่อใช้ในการติดตั้ง OS คนละตัวกับเครื่องหลักที่เราใช้งานกันอยู่โดยการแบ่งเอาทรัพยากรจากเครือ่งหลักไปใช้ไม่ว่าจะเป็น จำนวน  Core CPU ,RAM,VGA RAM,HDD  ไปสร้างเป็นคอมพิวเตอร์เปล่า ๆ ที่พร้อมจะให้คุณติดตั้ง OS ใด ๆ ก็ได้ โดยมีการจำลอง driver พื้นฐาน เช่น ของการ์ดจอหรือ Soundcard ให้สามารถใช้งานได้ ประมาณ  80-90 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เครือ่งที่จำลองมาสามารถติดตั้งโปรแกรมที่ทำมาเฉพาะของ OS นั้น ๆ ได้ อาทิ  บ.คุณทำ Web application mี่รันได้เฉพาะ บน IE 6  เท่านั้น ก็ทำให้คุณสามารถใช้งาน โปรแกรมเหล่านี้ได้บนคอมรุ่นใหม่ ๆ นั่นเอง  ทำให้ไม่ต้องเสียเวลามาพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับกับ OS ใหม่ ๆ ครับ